30.05.2017
PORR znacząco zwiększa produkcję w Q1/2017

PORR CEO Karl-Heinz Strauss © PORR AG/APA-Fotoservice

   

  • Wolumen produkcji wzrósł o 18,4% w pierwszym kwartale do wysokości 768 mln EUR
  • Rekordowy portfel zamówień o wartości 5 527 mln EUR znacząco przewyższa ten z roku ubiegłego
  • Warunki pogodowe powodują obniżenie EBT o -11,0 mln EUR w porównaniu z Q1/2016
  • Pozytywne perspektywy dla całego roku obrotowego 2017

 
 
 


Wiedeń, 30 maja 2017 r. – PORR rozpoczął rok obrotowy 2017 uzyskując wysokie wyniki w pierwszym kwartale. W czasie, który stawia przed firmą wiele wyzwań, PORR zwiększył wydajność o 18,4% w stosunku do porównywalnego okresu do wysokości 768 mln EUR. Zwłaszcza w Niemczech umocniła się pozycja firmy na rynku dzięki akwizycjom i poszerzeniu zakresu oferowanych usług.

 
“Położyliśmy fundamenty pod udany rok 2017 osiągając pozytywne wyniki w pierwszym kwartale”, powiedział Karl-Heinz Strauss, prezes spółki PORR AG. “Szczególnie się cieszymy z faktu, że każda jednostka biznesowa odnotowała dwucyfrowy wzrost. Sądząc po naszym doskonałym stanie zamówień, możemy się czuć pewnie odnośnie bieżącego roku obrotowego.”
 
Wyjątkowy stan zamówień

 
W marcu 2017 roku odnotowano kolejną rekordową liczbę zamówień: wzrosła o 7,3% do wysokości 5 527 mln EUR. Poziom zamówień wzrósł jeszcze gwałtowniej zwiększając się o 22,4% z roku na rok do wysokości 1 491 mln EUR – nie licząc efektów jednorazowych wywołanych przez duże inwestycje.
 
Do największych nowych zamówień należą kontrakt na budowę linii kolejowej LK 354 Poznań–Piła w Polsce oraz kontrakt na budowę odcinka linii metra o numerze U5 we Frankfurcie. PORR Deutschland GmbH zrealizuje odcinek metra biegnący od Placu Republiki do Mostu Emser. Ponadto  PORR uzyskał kontrakt na budowę inwestycji mieszkaniowej w Dzielnicy Stresemann w Hamburgu, budynku mieszkaniowego Naumannsche Brauerei w Lipsku, budynku biurowego Sono West we Frankfurcie oraz dodatkowy kontrakt realizowany na Kanale Emscher. Kolejny duży projekt drogowy został  pozyskany w Słowacji o nazwie D3 Čadca, natomiast na nowym rynku norweskim PORR wygrał przetarg na realizację Mostu E18 Varodd. W Austrii do największych nowych kontraktów należą budowa elektrowni Mur w Graz realizowana w ramach konsorcjum oraz kompleks budynków mieszkaniowych przy ulicy Dr. Karl Renner Promenade w St. Pölten. W Szwajcarii PORR uzyskał dwa dodatkowe projekty budowlane na Dworcu Centralnym w Zurychu i wygrał przetarg na remont drogi krajowej Zentralschweizer Nationalstraße N4 na odcinku od Zurychu do miejscowości Altdorf.
 
Warunki pogodowe powodują spadek wyników w porównaniu z ubiegłym rokiem
 
Uwarunkowany pogodą późny początek sezonu budowlanego pomniejszył wartość zysków w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Podczas gdy wskaźnik EBITDA wzrósł o 16,7% do wysokości 15,1 mln EUR, wskaźnik EBIT utknął na poziomie -8.2 mln EUR, przedstawiając wartość o 40,2% niższą od tej z roku ubiegłego, a wskaźnik EBT w wysokości -11,0 mln EUR spadł o 10,2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Suma aktywów zmniejszyła się o 38,4 mln EUR w stosunku do wartości z porównywalnej daty zamknięcia i wyniosła 2 322,0 mln EUR. Emisja obligacji hybrydowych (123,5 mln EUR) przyczyniła się do znaczącego wzrostu kapitału w analizowanym okresie. W dniu 31 marca 2017 r. wskaźnik kapitału własnego wynosił 24,0% w porównaniu z wartością 18,7% z dnia 31 grudnia 2016 r. Dług netto wzrósł w wyniku pomniejszenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 248,5 mln EUR osiągając w dniu 31 marca 2017 wysokość 195,2 mln EUR.
 
Perspektywy
 
PORR jest w dobrej kondycji gospodarczej. Wzrost wydajności produkcyjnej oraz najwyższy w historii spółki poziom zamówień pozwalają spółce spojrzeć z optymizmem na cały rok 2017. Udane rozszerzenie działalności w Niemczech, bardzo obiecujące akwizycje oraz dobre wyniki osiągnięte na nowych rynkach, takich jak Norwegia i Wielka Brytania, również umacniają pozycję rynkową spółki PORR. W świetle powyższego Zarząd spodziewa się dalszego wzrostu wydajności i zysków w bieżącym roku obrotowym.
 
Kontakt:
 
Christian B. Maier

Dyrektor Finansowy
PORR AG
T. +43 50 626-1009
M. +43 664 626-1009
commsporr-group.com 
 
Karl-Heinz Strauss
Prezes
PORR AG
T. +43 50 626-1001
M. +43 664 626-1001
commsporr-group.com
 
Sandra C. Bauer

Kierownik Działu Komunikacji | Rzecznik Spółki
PORR AG
T. +43 50 626-3338
M. +43 664 626-3338
commsporr-group.com