Projekty

Poleczki Business Park II


Poleczki Business Park II to II etap inwestycji jednego z największych przedsięwzięć biurowych w Polsce, a od lipca 2011 siedziby PORR (POLSKA) S.A.

Cały zespół składa się z dwunastu budynków o nadrzędnej funkcji biurowej, jednego budynku hotelowo – biurowego (w tym lokale usługowe i gastronomiczne), oraz garażu wielopoziomowego z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną.

Całość inwestycji jest etapowana. W pierwszym etapie zrealizowano budynki A1 i A2 o łącznej powierzchni 70.000m2,  II faza – realizacja obiektów B1 i C1- zakończona została w maju 2012r.

5 kondygnacyjne budynki B1 i C1 przeznaczono pod działalność biurową na kondygnacjach +1 do +3 oraz magazynowo – usługową na poziomie parteru. Na poziomie -1 znajdują się pomieszczenia techniczne oraz garaż z 218 miejscami parkingowymi. Każdy z budynków posiada patia wewnętrzne rozpoczynające się od kondygnacji +1. Na wszystkich dachach projektowana jest zieleń ekstensywna.

Forma podkreślona jest przez charakterystyczny, regularny rysunek fasad tworzony przez naprzemienny układ okien oraz kontrastujące barwą i fakturą materiały elewacyjne. Podstawowym materiałem elewacyjnym są okładziny:

- z płyt włókno-cementowych na kondygnacjach +1 do +3 w kolorystyce jasnej i ciemnej dla budynku B1 (tylko ciemnej dla budynku C1).

- z kamienia naturalnego – Grolla o barwie zbliżonej do białej, na kondygnacji parteru.

Dodatkowo, w obrębie każdego z okien, na kondygnacjach naziemnych wykorzystano tafle szklane w kolorze czerwonym dla budynku B1 (zielonym dla budynku C1). Tafle są częściowo podświetlane. Naprzemienne pola fasady tworzą charakterystyczny rysunek „szachownicy”.

Facts & Figures
Przedsiębiorstwo: PORR (Polska) S.A.
Klient: Poleczki Business Park Sp. zo.o.
Miasto / kraj: Warszawa, Polska
Rodzaj projektu: Budynki biurowe
Status projektu: Zrealizowany
Zakończenie: 2012
Okres budowy: 16 Miesięcy
Kontakt: Krzysztof Osiecki
Wróć do przegląd