Projekty

UJ Instytut Zoologii

 
Projekt jest realizacją zamówienia publicznego, w konsorcjum z firmą RE-Bau Sp. z o.o. i obejmuje wykonanie Instytutu Zoologii wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą techniczną.

Budynek jest obiektem wolnostojącym, posiadającym cztery kondygnacje naziemne. Składa się z czterech zasadniczych segmentów posiadających funkcję dydaktyczno-laboratoryjną. Podział funkcjonalno - użytkowy Instytutu Zoologii ma odbicie w rozwiązaniu strukturalno-przestrzennym obiektu. Wybudowano m.in.  Zespół sal wykładowych i seminaryjnych, pracownie komputerowe, zespól laboratoriów dydaktycznych, pomieszczeń pomocniczych i obsługi technicznej.

Budynek został wyposażony w następujący sprzęt:
• pomieszczenia laboratoryjne: sprzęt laboratoryjny,
• zwierzętarnia: regały oraz wyposażenie umożliwiające hodowlę ryb, mięczaków, płazów oraz gryzoni,
• pomieszczenia administracyjne: meble biurowe

  • Instytut - widok z zewnątrz Instytut - widok z zewnątrz Lupe
  • Institut - sala wykładowa Institut - sala wykładowa Lupe
  • Instytut - widok z zewnątrz Instytut - widok z zewnątrz Lupe
  • Institut - pracownia Institut - pracownia Lupe
  • Institut - patio Institut - patio Lupe
  • ierzchnia brutto ierzchnia brutto Lupe
  • Institut Fassade Institut Fassade Lupe
Facts & Figures
Przedsiębiorstwo: PORR (Polska) S.A.
Klient: Uniwersytet Jagielloński
Miasto / kraj: Kraków, Polska
Rodzaj projektu: Placówki edukacyjne
Status projektu: Zrealizowany
Zakończenie: 2011
Okres budowy: 24 Miesięcy
Kontakt: Jerzy Kupiec, PORR
Wróć do przegląd