Usługi

  • Hotel Andel's Łódź Lupe
  • Linia 202 Gdańsk-Stargard Szcz. Lupe
  • Poleczki Business Park I w Warszawie Lupe
  • S2 w Warszawie Lupe
  • S7 Ciechanów Lupe
  • Biblioteka Uniwersytecka (BUW) w Warszawie Lupe
  • Dworzec Centralny w Warszawie Lupe
  • Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Lupe

Know-how we wszystkich dziedzinach

PORR, nowoczesny koncern budowlany, działa od momentu założenia w niemal wszystkich gałęziach gospodarki budowlanej. Od budownictwa lądowego naziemnego do budownictwa podziemnego, od hoteli do budowy tuneli i od centrów handlowych do budowy mostów i linii kolejowych oferujemy usługi począwszy od studium wykonalności a skończywszy na przekazaniu projektu pod klucz i działalności zarządczej na projekcie.
 
Dzięki powiązaniom synergicznym w ramach koncernu PORR możemy ponadto zaoferować usługi daleko wykraczające poza klasyczne zlecenia budowlane.